REGULAMIN BONUSÓW NA GRY INSTA
 1. Niniejsze zasady dotyczą środków bonusowych na gry Insta. Szczegóły, takie jak okres promocji, minimalna kwota wpłaty i kwota bonusu, zostaną podane w wiadomości e-mail lub na stronach promocyjnych
 2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich bonusów na gry Insta, chyba że określono inaczej
 3. Każdy kod jest ważny tyko raz na koncie z potwierdzonym adresem e-mail. Należy go wpisać przed dokonaniem minimalnej wymaganej wpłaty
 4. Kwalifikującej się wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od aktywacji kodu bonusowego. W przeciwnym razie bonus straci ważność
 5. Wszystkie bonusy na gry Insta są objęte warunkiem 25-krotnego obrotu przyznaną kwotą w ciągu 10 dni. Jeśli warunki obrotu bonusem nie zostaną spełnione, wszelkie bonusy i uzyskane przy ich użyciu wygrane zostaną potrącone z salda
 6. Zakwalifikowane na rzecz obrotu bonusem na gry Insta zakłady należy stawiać we wszystkich grach z sekcji „Gry Insta” w Witrynie, z wyjątkiem Koła Fortuny.
 7. Jeśli zakłady zostaną postawione przy użyciu zarówno środków bonusowych, jak i prawdziwych pieniędzy, wygrane będą przyznane proporcjonalnie. Wygrane zdobyte przy użyciu bonusu zostaną dodane do salda bonusowego, a wygrane uzyskane z zakładów za prawdziwe pieniądze do salda środków pieniężnych
 8. Środki bonusowe można obstawić tylko wtedy, gdy nie ma żadnych środków na saldzie prawdziwych pieniędzy
 9. Maksymalna kwota wygranych, którą można wypłacić w ramach dowolnych bonusów na gry Insta, wynosi 50 USD, 50 EUR. Pozostała kwota zostanie potrącona z salda
 10. Informacje na temat wszystkich konkretnych kwot można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta. Wszystkie przyznawane kwoty podlegają przeliczeniu na USD, co może mieć wpływ na ostateczną przyznaną sumę
 11. W przypadku, gdy użytkownik dokona wypłaty przed spełnieniem warunków obrotu bonusem, wszelka kwota bonusu i wygranych uzyskanych przy jego użyciu zostanie zredukowana do zera
 12. GG.Bet zastrzega sobie prawo do wycofania lub zawieszenia promocji w dowolnym momencie lub unieważnienia wygranych uzyskanych przy użyciu bonusu
 13. Każde żądanie wypłaty po skorzystaniu z tego kodu promocyjnego może podlegać weryfikacji. Jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, wniosek może zostać odrzucony
 14. Regulamin podlega weryfikacji i może ulec zmianie w każdej chwili w trakcie trwania promocji
 15. Gra wszystkich zwycięzców podlega weryfikacji, a każda próba wykorzystania lub nadużycia promocji zakończy się dyskwalifikacją
 16. Tylko jeden bonus może być aktywny i obstawiany w danym momencie. Aktywując jeden program bonusowy, użytkownik automatycznie dezaktywuje poprzedni aktywny bonus.