W celu potwierdzenia autentyczności informacji, Firma może zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość gracza.
W takich przypadkach wypłata środków ze strony internetowej zostanie zawieszona do czasu pomyślnego zakończenia weryfikacji.
Poniżej znajduje się przykład serii zdjęć, które mogą być wymagane.
Pliki muszą mieć odpowiednią jakość i być w formacie JPG lub PNG.
Gwarantujemy całkowitą poufność i bezpieczeństwo otrzymywanych plików i nie będziemy upubliczniać Twoich prywatnych informacji.
Procedura ta jest konieczna jedynie w celu potwierdzenia tożsamości właściciela konta.
Wymagane mogą być następujące zdjęcia:
1 /5

Zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości, w całości umieszczonego w ramce z widocznymi wszystkimi czterema rogami dokumentu. .

Można ukryć część numeru lub serii dokumentów z wyjątkiem dwóch dowolnych cyfr.

3 1.svg
Twój otwarty paszport
2 /5

Zdjęcie, na którym trzymasz przy twarzy dokument opisany w poprzednim punkcie w otwartej formie oraz kartkę papieru, na której jest napisany e-mail przypisany do Twojego konta.

Dokument i papier nie mogą blokować znajdujących się na nich informacji ani Twojej twarzy.

11 1.svg
Zdjęcie z paszportem i kartką papieru z napisanym adresem pocztowym w pobliżu twarzy
3 /5

W przypadku użycia karty bankowej - prosimy o przesłanie nam zdjęcia lub zeskanowanych zdjęć obu stron wykorzystywanej karty bankowej. Na przedniej stronie karty bankowej informacje mogą być ukryte, ale pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry muszą być czytelne. Kod CVV2 musi być zakryty (3 numery na odwrocie karty).

Nie wolno zakrywać nazwiska posiadacza karty ani daty jej ważności..

4.svg
Awers karty bankowej
5.svg
Rewers karty bankowej
4 /5

Zdjęcie lub zeskanowany obraz dokumentu tożsamości i karty bankowej (przedniej strony), jeśli zostanie użyta. Oba dokumenty muszą być widoczne na zdjęciu.

Twój dokument tożsamości i karta bankowa nie mogą nawzajem blokować znajdujących się na nich informacji. Część numeru i serii dokumentu tożsamości oraz część numeru karty można zakryć podobnie jak w poprzednich punktach listy. .

14 1.svg
Zdjęcie paszportu i karty bankowej na jednym zdjęciu
5 /5

Ponadto, jeśli korzystasz z innych systemów płatności, możemy dodatkowo poprosić o zrzuty ekranu z konta osobistego w systemie płatności. Prosimy o nie zmienianie tematu tej wiadomości i wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów za pomocą przycisku „Powyżej".

Średni czas przetwarzania wymienionych danych wynosi dwa-trzy dni robocze od momentu otrzymania wiadomości. Po zakończeniu weryfikacji, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres e-mail przypisany do konta.

W przypadku dodatkowych pytań zawsze możesz skontaktować się z nami poprzez czat online lub napisać wiadomość na adres [email protected]